Algemene voorwaarden

Lees deze volgende algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je iets koopt op onze site.
Samenvatting van jouw voornaamste rechten:

Op basis van de toepasselijke consumentenwetgeving heb je in de meeste gevallen het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van jouw goederen, van gedachten te veranderen en heb je recht op een volledige terugbetaling.
We willen dat je volledig tevreden bent met je Simba matras, daarom geven we je 100 nachten proeftijd. Met 100 nachten proeftijd heb je de mogelijkheid om je matras 100 nachten thuis te testen. Deze periode gaat in nadat het matras bij je is geleverd. Als je niet tevreden bent met je matras of van gedachten verandert binnen 100 dagen na levering, dan komen wij je matras bij je thuis ophalen zonder additionele kosten en storten wij het volledige aankoopbedrag terug op je rekening. Wij behouden ons het recht voor om iedereen die geassocieerd is met een matrassenfabrikant of matrassenmerk te weigeren van deelname aan onze 100 nachten proefslapen. De 100 nachten proefslapen doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten.
Op grond van de toepasselijke consumentenwetgeving dienen de producten te voldoen aan de beschrijving, geschikt zijn voor het doel met bevredigende kwaliteit.
Op grond van de UK Consumer Rights Act 2015 heb je tijdens de verwachte levensduur recht op het volgende:
a) tot 30 dagen: recht op terugbetaling als het product non-conform is.
b) tot zes maanden: recht op een volledige terugbetaling indien het product niet gerepareerd of vervangen kan worden.
c) tot en met zes jaar: recht op terugbetaling van een deel van de aankoopprijs indien het product geen redelijke tijd meegaat.
Indien je in een ander land woont dan het Verenigd Koninkrijk en de wetgeving afwijkt, heb je recht op reparatie, vervanging of terugbetaling (in bepaalde omstandigheden) in overeenstemming met de geldende consumentenwetgeving in jouw land. De hierboven genoemde termijnen waarin je je rechten kan inroepen kunnen verschillen met die in het Verenigd Koninkrijk. Zie artikel 9 van deze voorwaarden voor meer informatie over non-conforme producten.
In aanvulling op je wettelijke rechten met betrekking tot ondeugdelijke producten geven wij 10 jaar garantie opdat wij je defecte Simba matras zullen vervangen. Zie artikel 10 van deze voorwaarden voor meer informatie over de 10 jaar garantie.

Dit is een samenvatting van een aantal van je belangrijkste rechten. Voor meer informatie over jouw garantie verwijzen wij naar de onderstaande voorwaarden of indien je een klant bent in het Verenigd Koninkrijk, bezoek dan www.citizensadvice.org.uk of bel naar 03454 04 05 06.

De informatie in deze samenvatting geeft een overzicht van een aantal van je belangrijkste rechten. Het vervangt niet de rest van deze overeenkomst, lees daarom alles eerst zorgvuldig door.
In deze voorwaarden worden de volgende punten uiteengezet:

 • jouw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden
 • onze wettelijke rechten en verantwoordelijkheden, en
 • bepaalde belangrijke informatie die wij op grond van de wet verplicht zijn te melden.

In deze voorwaarden:

 • staat wij, ons of onze, voor Simba Sleep Limited, en
 • staat Je of Jouw voor de koper van onze producten

Als je dit contract niet (volledig) begrijpt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

E-mail: goedenacht@simbasleep.com
Telefoon: 85 8883 003

Van maandag tot vrijdag 9:00 - 21:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 16:00 uur

1 - Inleiding

1.1.
Als je via onze site producten koopt ga je akkoord met deze Voorwaarden en alle documenten die hieraan refereren. Al deze documenten (inclusief het privacybeleid, retour- en omruilgarantie en de leveringsinformatie) maken deel uit van het contract tussen jou en Simba zoals volledig hier weergegeven.
1.2.
Je mag alleen producten kopen van onze site voor niet-zakelijke doeleinden. Indien je voor zakelijke doeleinden producten wilt kopen, dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens waarna wij onze zakelijke voorwaarden met je kunnen te bespreken.

2 - Informatie die wij verstrekken

2.1
Op grond van de toepasselijke wetgevingen dienen wij je bepaalde belangrijke informatie te verschaffen om een bindende overeenkomst tot stand te kunnen brengen. Indien je deze informatie wilt lezen:
Klik op de 'belangrijke informatie' knop

 • Lees de Bevestigingsmail (zie artikel 3.2.3)
 • Contacteer ons via de hierboven beschreven contactgegevens

2.2
De informatie die wij op basis van de wet verstrekken vormt onderdeel van deze voorwaarden.
2.3
Als we essentiële informatie veranderen of aanpassen nadat wij een overeenkomst met je hebben gesloten dan kunnen wij dit enkel doen met jouw toestemming.

3 - Producten via ons bestellen

3.1
Hieronder zetten wij uiteen hoe de rechtsgeldige overeenkomst tussen jou en ons tot stand komt.
3.2
Je plaatst een bestelling via onze website. Alvorens de bestelling te bevestigen vragen wij je deze eerst goed door te lezen. Mocht je tijdens het bestelproces een fout hebben gemaakt, herstel deze dan alvorens je bestelling af te ronden.
3.2.1
Wanneer je een bestelling plaatst en het check-out proces hebt doorlopen (bijv. wanneer je op de ‘Koop Nu’/ ‘Buy Now’- knop klikt, zullen wij je per email een bevestiging. Deze email betekent niet automatisch dat jouw bestelling is geaccepteerd.
3.2.2
Wij behouden ons het recht om een bestelling niet te accepteren, bijvoorbeeld wanneer:

 • Het product/de producten niet beschikbaar zijn
 • Wij jouw betaling niet kunnen autoriseren
 • Het je niet is toegestaan producten van ons te kopen
 • Wij de producten niet aan je mogen verkopen
 • Je meer producten hebt besteld dan toegestaan
 • Een product/producten verkeerd zijn geprijsd of een onjuiste omschrijving hebben (mits wettelijk toegestaan)

3.2.3
Wij hebben je bestelling geaccepteerd wanneer wij dit hebben per e-mail aan je hebben bevestigd (Bevestigingsmail), met als gevolg dat:
a) een overeenkomst tot stand is gekomen tussen jou en ons
b) wij de bestelde product(en) aan je zullen leveren

4 - Jouw herroepingsrecht en onze 100 nachten proefslapen

4.1
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. Met de 100 nachten proefslapen verlegen wij deze termijn van 14 dagen naar 100 dagen.
4.2
Het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen vervalt na 100 dagen vanaf de dag dat je het matras hebt ontvangen, of in het geval van andere producten, 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om de honderd nachten proefslapen te weigeren voor iedereen die geassocieerd is met een matrassenfabrikant of matrassenmerk.
4.3
Om gebruik te maken van je herroepingsrecht dien je ons te informeren via een duidelijk kennisgeving (bijv. per brief, fax of e-mail). Je kunt ook gebruik maken van het Herroepingsformulier hieronder, maar dat is niet verplicht.
4.3.1
Herroepingsformulier
Aan Simba Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen of aan goedenacht@simbasleep.com:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst
betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding
product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding
digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding
dienst], herroep/herroepen Besteld op*/ontvangen op* [datum
bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier
wordt ingediend)

Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

4.4
Om tijdig te kunnen herroepen, is het noodzakelijk dat je binnen de herroepingstermijn een kennisgeving stuurt.

5 - Gevolgen van herroeping

5.1
Indien je deze overeenkomst herroept, zullen wij alle ontvangen betalingen terugstorten, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten indien je gekozen hebt voor een type van levering die anders is dan de meest goedkope levering die standaard door ons wordt aangeboden).
5.2
Wij zullen je geld terugstorten zonder vertraging en niet later dan:
5.2.1
14 dagen nadat wij jouw bestelling retour hebben ontvangen, of
5.2.2
(indien eerder) 14 dagen nadat je hebt kunnen aantonen dat je jouw bestelling geretourneerd hebt, of
5.2.3
indien er geen goederen geleverd zijn, 14 dagen vanaf de dag dat wij door je zijn geïnformeerd over jouw beslissing het contract te herroepen.
5.3
Wij zullen jouw geld terugstorten op dezelfde wijze van betaling die je voor de transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. In elk ander geval, zullen wij geen kosten in rekening brengen als gevolg van de terugbetaling.
5.4
Als je de goederen hebt ontvangen zullen wij deze ophalen zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte hebt gebracht van je keuze om de overeenkomst te herroepen.

6 - Levering

6.1
Standaard levering van een Simba matras is gratis in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België en Nederland.
6.2
Wij maken gebruik van UPS om onze goederen af te leveren. Als je wilt zien welke andere leveringsmogelijkheden er zijn, bezoek dan onze website op de pagina “Delivery & Returns” voordat je een bestelling plaatst.
6.3
De geschatte levertijd wordt uiteengezet in de bevestigingsmail (zie artikel 3.2.3).
6.4
Indien er iets gebeurt dat:
a) Buiten onze macht ligt, en
b) gevolg heeft voor de geschatte leveringstijd
dan herzien we de geschatte levertijd van de bestelling.
6.5
Je bestelling wordt geleverd op het door jou tijdens het bestelproces opgegeven adres. Indien je wilt dat je bestelling ergens anders wordt afgeleverd, geef dit dan tijdig telefonisch of via e-mail aan ons door.
6.6
Levering geschied tot aan de deur bij het door jouw opgegeven adres. Indien je wilt dat je bestelling ergens anders geplaatst wordt op dit adres, zijn wij of de derde partij niet aansprakelijk voor enige schade aan de bestelling of inrichting van het pand (mits deze uitsluiting van aansprakelijkheid is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving).
6.7
De koerier zal je niet om identificatie vragen bij levering en evenmin vragen of je de persoon bent die gemachtigd is om de levering van goederen te accepteren.
6.8
Tenzij anders overeengekomen; zullen wij – indien de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd kan worden - je:
a) dit tijdig laten weten
b) jouw bestelling annuleren, en
c) je geld terugstorten
6.9
Indien er niemand aanwezig kan zijn wanneer de bestelling geleverd wordt, neem dan contact met ons op.
6.10
Je bent verantwoordelijk voor de bestelling nadat deze is afgeleverd. Met andere woorden: de verantwoording van de goederen ligt bij jou zodra je in het bezit hiervan bent.
6.11
Je bent verantwoordelijk voor de verpakkingen het afgeven van de matras(sen) aan onze derde partij, de ophaaldienst.

7 - Betaling

7.1
Wij accepteren betaling via creditcards, pinpas (iDeal), SOFORT banking en PayPal. Wij accepteren geen cash geld.
7.2
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de gegevens die je invoert tijdens jouw betaling voor de bestelling veilig is door een versleutelde beveiligingsmethode. Echter, bij nalatigheid van onze kant zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies dat ontstaat in het geval een derde ongeautoriseerde toegang krijgt tot alle informatie die je aan ons verstrekt.
7.3
Jouw creditcard of pinpas zal alleen belast worden wanneer de bestelling is gemaakt. Indien het product op dat moment niet leverbaar is, na betaling, dan zullen wij dit bedrag zo snel mogelijk terugboeken en uiterlijk binnen vijf werkdagen.
7.4
Alle betalingen via creditcard of pinpas moeten geautoriseerd worden door de eigenaar van de kaart.
7.5
Indien de betaling niet goed door ons is ontvangen en je toch al de bestelde producten ontvangen hebt, dien je:
a) binnen 14 dagen te betalen, of
b) de bestelling zo snel mogelijk te retourneren. In dit geval, zolang je de goederen in je bezit hebt, draag je zorg voor de producten (inclusief het opvolgen van de gebruiksaanwijzing) en mag je de producten niet gebruiken.
7.6
Indien je de producten retourneert (bijv. wanneer je hier niet voor hebt betaald) zijn wij gemachtigd de bestelling op te halen op jouw kosten. In dat geval zullen wij contact met je opnemen.
7.7
Niets in dit artikel heeft gevolgen voor je wettelijke rechten om de overeenkomst te ontbinden gedurende de ‘afkoelingsperiode’ zoals omschreven in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden.
7.8
De prijs van de producten:
a) zijn aangegeven in Engelse ponden (£)(GBP) of Euro’s (€)(EUR), afhankelijk vanuit welk land je de bestelling plaatst.
b) inclusief BTW (of andere belasting) tegen het geldende tarief;
c) inclusief de kosten voor standaard verzending; en
d) exclusief de kosten voor bijzondere levering (indien je op een andere manier dan de standaard manier je bestelling geleverd wilt hebben, bezoek dan onze website onder FAQ voordat je je bestelling plaatst).

8 - Aard van de producten

8.1
Je hebt bepaalde rechten (ook bekend als ‘dwingendrechtelijke rechten’), zo dienen de producten:
a) van voldoende kwaliteit zijn
b) geschikt zijn voor het doel
c) voldoen aan de beschrijving, sample of model, en
d) goed geïnstalleerd zijn (indien wij deze installeren)
8.2
Wij moeten je voorzien van producten die voldoen aan je wettelijke rechten.
8.3
Alle goederen die verkocht worden: tegen aanbiedingsprijzen, als restvoorraad, of als ondermaats zullen als zodanig worden geïdentificeerd en als zodanig worden verkocht. Controleer vooraf of deze van voldoende kwaliteit zijn voor het beoogde gebruik.

9 - Defecte goederen

9.1
Je rechten (ook bekend als ‘dwingendrechtelijke rechten’), zijn aan het begin van deze voorwaarden uiteengezet. Dit betreft een samenvatting van je belangrijkste rechten. Voor meer gedetailleerde informatie over je rechten en wat moet je van ons mag verwachten, kan je:
a) onze FAQ-pagina op de website bezoeken
b) contact opnemen via de contactgegevens bovenaan dit document, of
c) Indien je een klant uit het Verenigd Koninkrijk bent, bezoek dan de Citizens Advice website www.citizensadvice.uk of bel 03454 04 05 06
9.2
Niets in deze voorwaarden beperkt je wettelijke rechten. Mogelijk heb je nog aanvullende rechten.
9.3
Wij verzoeken je contact met ons op te nemen indien je:
a) Wilt dat wij een defect product herstellen/repareren
b) Een vervangend product wilt ontvangen
c) Korting wilt krijgen
d) Een terugbetaling wilt ontvangen

10 - Onze 10 jaar garantie

10.1
Simba zal elk matras vervangen dat binnen de tien jaar garantie vallen. Deze garantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten (zoals uiteengezet in artikel 9), maar is juist een aanvulling hierop.
10.2
Deze aanvullende garantie ziet alleen op de Simba matrassen en niet op andere producten.
10.3
Dee garantie vervalt indien je onzorgvuldig omgaat met het matras.
10.4
Deze garantie is niet van toepassing op gebruikelijke veroudering, slijtage, schade als gevolg van ongeval of misbruik, of als de matras(sen) zijn vervuild of onhygiënisch Zijn.
10.5
De garantie dient binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek ingeroepen te worden (of wanneer je dit redelijkerwijs had moeten ontdekken).
10.6
Als je het matras zelf probeert te herstellen of te repareren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, vervalt de garantie op het matras.

11 - Einde van de overeenkomst

11.1
Indien deze overeenkomst wordt beëindigd (voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving) doet dit geen afbreuk aan ons recht op nog openstaande bedragen van je te vorderen.
12 Beperking van aansprakelijkheid
12.1
Voor klanten in andere landen dan Duitsland, met uitzondering van niet uit te sluiten aansprakelijkheid (zoals aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel), zijn wij niet aansprakelijk voor:
a) verlies dat:
a-1) niet te voorzien was voor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
a-2) niet aan ons te wijten is
b) zakelijke schade
c) schade voor niet-consumenten
11.3
Voor Duitse klanten: wij accepteren aansprakelijkheid voor schade welke door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten veroorzaakt is, onder de volgende voorwaarden:
a) onbeperkte aansprakelijkheid in het geval van opzet, grove nalatigheid, en - ongeacht de mate van schuld - schade aan leven, lichaam of gezondheid, en in het geval van garanties aansprakelijkheid conform de Duitse productaansprakelijkheid wet; en
b) In geval van nalatigheid, is de aansprakelijk beperkt tot de typisch voorzienbare schade op het moment van aangaan van dit contract.

12 - Geschillen

12.1
Wij zullen ons uiterste best doen om elk geschil zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.
12.2
Neem zo snel mogelijk contact met ons op indien je niet tevreden bent met:
a) het product/producten
b) onze dienst
c) of overige zaken.
12.3
Indien wij een geschil niet kunnen oplossen conform onze interne klachtenbehandelingsprocedure, zullen wij:
a) je dusdanig informeren, en
b) Voorzien van informatie vereist op grond van de wet ten aanzien van onze alternatieve geschillenbeslechting (ADR) aanbieder. Je kunt ook gebruik maken van het online geschillen platform om tot een oplossing te komen, welke toegankelijk is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN.
12.4
Op deze voorwaarden is het recht van het Verenigd Koninkrijk van. De rechtbank in England is bevoegd kennis te nemen van elk geschil tussen jou en ons. Indien je buiten het Verenigd Koninkrijk woont, dan kan je een claim indienen in jouw land van herkomst en conform de daar geldende wetgeving.

13 - Rechten van derden

Derden kunnen geen beroep doen of rechten ontlenen aan deze voorwaarden. Voor klanten in Italië: volgens paragraaf 1341 en 1342 van het Italiaans Wetboek verklaart u hierbij deze te hebben gelezen, te erkennen en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende bepalingen in dit contract 6.6; 6.7 en 12 [klik op de ‘Accepteer’ button].
OPMERKINGEN
Simba and Hybrid zijn geregistreerde merken van Simba Sleep Limited.


Winkelwagen