Privacybeleid

Overzicht – belangrijke informatie waarvan u op de hoogte dient te zijn

(A)   Over ons: Deze website wordt beheerd door Simba Sleep Limited (een bedrijf gevestigd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 09703422), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Mezzanine Southside Building, 105 Victoria Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, SW1E 6QT).

De woorden ‘Simba', 'ons', ‘onze’ of ‘wij’ in dit privacybeleid verwijzen ofwel naar Simba Sleep Limited of naar onze groepsondernemingen en leveranciers die diensten aan ons verlenen, voor zover dit van toepassing is. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites waarop het wordt weergegeven.

(B)   Onze waarden en waar dit beleid toe dient: Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen dan ook toerekenbaar, eerlijk en transparant zijn over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  Ook stellen wij u graag op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie

Dit privacybeleid is opgesteld overeenkomstig deze waarden en zet uiteen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  De lay-out van dit beleid is zo gebruiksvriendelijk mogelijk opgesteld, zodat u de voor u relevante informatie zo snel mogelijk kunt vinden. 

We streven altijd naar een optimale informatievoorziening voor onze klanten en contactpersonen. Neem gerust contact met ons op indien u feedback heeft op dit privacybeleid (zie contactgegevens in paragraaf 12).

(C)   Personen op wie dit beleid van toepassing is:  Dit beleid is van toepassing op:

Wij verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens op verschillende manieren, afhankelijk van uw relatie met ons.  Klik op bovenstaande links voor informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

(D)   Dit beleid omvat: Dit privacybeleid beschrijft de volgende belangrijke onderwerpen betreffende persoonsgegevens (klik op de links voor meer informatie):

 1. Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen;
 2. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
 3. De wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens;
 4. Hoe wij persoonsgegevens delen en waarom;
 5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
 6. Uw rechten;
 7. Marketing;
 8. Hoe wij persoonsgegevens eventueel overdragen;
 9. Risico’s en hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
 10. Links naar andere websites;
 11. Wijzigingen van dit privacybeleid; en
 12. Overige vragen en indienen van klachten.

(E)   Recht op bezwaar: U heeft verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 6 .  Twee belangrijke rechten waarvan u op de hoogte moet zijn:

 • u mag ons verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.  Als u dit recht uitoefent, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde.
 • u mag ons vragen geldige bezwaren die u heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens te overwegen, wanneer we deze persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang of dat van andere personen. 

Zie voor meer informatie paragraaf 6 .

(F)   Wat u moet doen en uw bevestiging aan ons: Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij persoonsgegevens verwerken. Door met ons betrokken te zijn op enigerlei wijze zoals uiteengezet in dit privacybeleid, bevestigt u dat u dit volledige privacybeleid gelezen en begrepen heeft, voor zover het op u van toepassing is.

De details - belangrijke informatie waarvan u op de hoogte dient te zijn

1.   Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

1.1.   U kunt zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken.  Wij kunnen echter ook gegevens over u ontvangen van derden, zoals onze leveranciers en openbare websites, die wij in dit beleid aanduiden als "bronnen van derden" of "leveranciers".
1.2.   U kunt zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken door gebruik van online formulieren op onze website, het invullen van bestelformulieren of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of op ander wijze. Dit omvat tevens het meedoen aan een wedstrijd of promotie op onze website, of het melden van een probleem over onze website.  Indien u contact met ons opneemt, kunnen wij verslag maken van deze correspondentie. Wij kunnen u tevens verzoeken enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. U bent echter niet verplicht hieraan mee te doen.

2.   Hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken 

Om te weten welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken, verzoeken wij u de paragra(a)f(en) die op u van toepassing zijn door te nemen.  In dit beleid wordt deze informatie aangeduid als "persoonsgegevens".

2.1.   Websitebezoekers
(a)   Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Wij of derden namens ons, verzamelen en gebruiken de volgende informatie over u wanneer u onze website bezoekt en begint met bestellen, maar het afrekenproces niet voltooit:
(i)       uw naam;
(ii)      uw adres;
(iii)      uw e-mailadres;
(iv)      uw telefoonnummer;
(v)       gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons;
(vi)      eventuele bijwerkingen van gegevens die aan ons zijn verstrekt;
(vii)      persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen van bronnen van derden;
(viii)      de hieronder weergegeven gegevens die automatisch worden aangemaakt en bewaard wanneer u onze website bezoekt, begint te bestellen en vervolgens het winkelwagentje verlaat:
(A)  Technische gegevens. Dit omvat: het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden; domeinnaam en land dat gegevens opvraagt; de opgevraagde bestanden, soort en versie van de browser, soorten en versies van de browser plug-ins, besturingssysteem en platform; en
(B)  Gegevens over uw bezoek en gedrag op onze website (bijvoorbeeld de pagina's waar u op klikt).  Deze gegevens kunnen omvatten: de website die u bezoekt voor of na het bezoeken van onze site (inclusief datum en tijd), tijd en lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over interactie op de pagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), methodes die gebruikt zijn om weg te surfen van de pagina, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en gegevens die verstrekt zijn bij verzoeken om nadere diensten of downloads.
(b)   Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren de bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende redenen:
(i)       om u toegang te verlenen tot onze website en deze te gebruiken;
(ii)      om vragen van u te kunnen ontvangen op onze website over onze goederen en diensten;
(iii)      om u te helpen bij het afronden van een bestelling op de website;
(iv)       om onze website te verbeteren en te onderhouden en om technische ondersteuning voor onze website te verlenen;
(v)         om de veiligheid van onze website te waarborgen;
(vi)         om u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt, om informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons in staat te stellen onze website en aan te passen aan uw individuele interesses; en
(vii)         om uw bezoek aan onze website te evalueren en rapporten op te stellen of statistische overzichten samen te stellen teneinde te weten te komen welke soort mensen onze website gebruiken en hoe ze onze website gebruiken, en om de website gebruiksvriendelijker te maken. Deze details worden geanonimiseerd voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is en u bent niet herkenbaar uit de verzamelde gegevens.
Zie paragraaf 2.7 en 2.8 voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken.
(c)   Cookies
(i)   Sommige pagina's op onze website maken gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw internetbrowser worden geplaatst wanneer u gebruik maakt van onze website. Wij maken gebruik van cookies om u in de toekomst een betere ervaring op maat te kunnen aanbieden door uw specifieke voorkeuren voor het gebruik van de website te begrijpen en te onthouden. 
(ii)   Wanneer wij cookies op onze website gebruiken, kunt u die op elk moment blokkeren. Om dat te doen kunt u de instelling op uw browser activeren die u in staat stelt om de plaatsing van alle of sommige cookies te weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) heeft u mogelijk geen toegang tot de website of een deel daarvan of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken die onze website biedt.
(iii)   Zie ons cookiebeleid  voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken en waarom.
2.2.   Klanten
(a)   Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Wij of derden namens ons, verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:
(i)       uw naam;
(ii)      uw adres;
(iii)     uw e-mailadres;
(iv)     uw telefoonnummer;
(v)      uw leeftijd;
(vi)     uw geslacht;
(vii)     naam echtgeno(o)t(e) of partner;
(viii)    documenten ter verificatie van uw identiteit, zoals bankafschriften of een kopie van een rijbewijs;
(ix)      gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons, inclusief opgenomen telefoongesprekken;
(x)      eventuele bijwerkingen van gegevens die aan ons zijn verstrek;
(xi)      gegevens over eventuele aanverwante diensten die wij aan u leveren:
(A)            gegevens die nodig zijn om diensten aan u te leveren (inclusief gegevens op formulieren, bestelgegevens, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens);
(B)            gegevens aangaande dienstverlening; en
(C)           gegevens inzake customer relationship management en marketing; en
(xii)   door u verstrekte gegevens waarmee wij u verbeterde goederen of diensten kunnen leveren, bijvoorbeeld wanneer wij u vragen mee te doen aan een enquête of een vragenlijst in te vullen.
(b)   Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren de bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende redenen:
(i)       om bestellingen te verwerken en om goederen en aanverwante diensten te leveren, inclusief retourzendingen en dienstverlening;
(ii)       om eventuele vragen over of problemen die u heeft met onze goederen en diensten te behandelen;
(iii)      om u bepaalde communicatie-uitingen te zenden (inclusief per e-mail of post) over onze goederen en diensten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten (bijvoorbeeld het melden van veranderingen in onze algemene voorwaarden en u op de hoogte houden van onze vergoedingen en kosten);
(iv)      om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren naar mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze goederen en aanverwante diensten; en
(v)       als u ermee heeft ingestemd of als het anderszins in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van bedrijfsontwikkeling of marketing, om contact met u op te nemen (inclusief per e-mail of post) met informatie over onze goederen en diensten waar u om vraagt of waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn (inclusief nieuwsbrieven).
Zie paragraaf 2.7 en 2.8 voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken.
(c)   Bron van persoonsgegevens.  Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen via derden, zoals familieleden, of via leveranciers.
(d)   Gegevens die wij nodig hebben voor het leveren van onze diensten. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig voor het afronden van bestellingen en het uitvoeren van contractuele of andere wettelijke verplichtingen die wij jegens u hebben, inclusief het bevestigen of verwerken van aankopen. Als u ons dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, of als u ons vraagt die te verwijderen, kunt u mogelijk geen goederen meer kopen of toegang krijgen tot aanverwante diensten.
(e)   Hoe wij uw familiegegevens gebruiken. Wij kunnen tevens persoonsgegevens over familieleden verwerken, indien zij contact met ons opnemen in verband met een bestelling. Wij verwerken alleen persoonsgegevens over familieleden voor dit specifieke doeleinde of voor andere doeleinden die specifiek toegestaan zijn door de wet.
(f)   Deelnemers aan de slaapenquête. Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt indien u besluit mee te doen aan een slaapenquête. Bepaalde persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt bij de slaapenquête kunnen vallen onder een bijzondere gegevenscategorie.  Bijzondere gegevenscategorieën bevatten informatie over lichamelijke gezondheidsomstandigheden.
2.3.   Iedereen naar wie we reclamemateriaal sturen
(a)   Wij of derden namens ons, verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:
(i)       uw naam;
(ii)       uw adres;
(iii)      uw e-mailadres;
(iv)      uw telefoonnummer; en
(v)       informatie over uw voorkeuren.
(b)   Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
We verzamelen, gebruiken en bewaren de bovenvermelde persoonsgegevens, wanneer u heeft toegestemd of op basis van ons gerechtvaardigde belang voor bedrijfsontwikkeling en marketingdoeleinden om u te voorzien van informatie (inclusief via e-mail of per post) over onze goederen en diensten die u aanvraagt of waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn (inclusief nieuwsbrieven). 
Wij kunnen eventueel persoonsgegevens delen met social media of vergelijkbare platforms, zodat u relevante inhoud op dergelijke platforms kunt inzien. Wij kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van Facebook Custom Audiences en uw e-mailadres in beveiligd formaat met Facebook delen opdat wij: u kunnen toevoegen aan een custom audience voor relevantie reclame op Facebook, of een audience aanmaken van andere Facebookgebruikers gebaseerd op de gegevens van uw Facebookprofiel. Indien u geen deel wilt uitmaken van Facebook Custom Audiences, kunt een e-mail sturen naar hello@simbasleep.com.
Zie paragraaf 2.7 en 2.8 voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken.
(c)    Bron van persoonsgegevens.  Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van derde partijen, zoals marketingbureaus en e-mailmarketingplatforms van derde partijen.
2.4.   Iedereen die contact met ons opneemt voor vragen
(a)   Wij of derden namens ons, kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
(i)      uw naam;
(ii)      uw adres;
(iii)     uw e-mailadres;
(iv)     uw telefoonnummer;
(v)      persoonsgegevens die wij verzamelen via bronnen van derde partijen zoals Facebook;
(vi)      gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons; en
(vii)     eventuele bijwerkingen van gegevens die aan ons zijn verstrekt.
 
(b)   Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren de bovenvermelde persoonsgegevens om vragen of verzoeken te verwerken over goederen en aanverwante diensten of over ons bedrijf. Dit omvat teven vragen die u heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, of verzoeken die u stuurt voor een kopie van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.  Als wij geen contract met u hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van dienstverlening aan klanten.
(c)   Bijzondere gegevenscategorieën. .Het kan zijn dat bepaalde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vallen onder een bijzondere gegevenscategorie.  Bijzondere gegevenscategorieën bevatten informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid en biometrische gegevens.
Zie paragraaf 2.7 en 2.8 voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken.
2.5.   Ongeacht de aard van onze relatie met u, kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende aanvullende redenen verzamelen, gebruiken en bewaren:
(a)   om eventuele vragen of problemen te behandelen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, of eventuele verzoeken van u voor een kopie van de gegevens die wij over u aanhouden.  Als wij geen contract met u hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van dienstverlening aan klanten;
(b)   voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het waarborgen van voldoende verzekering voor onze activiteiten, het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en om de mogelijkheden van zakelijke efficiency te identificeren en te implementeren.  Wij kunnen persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken indien het in ons gerechtvaardigde belang is;
(c)   om te voldoen aan procedures en wet- en regelgeving die op ons van toepassing zijn – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om daaraan te voldoen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn; en
(d)   om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om dit te doen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
2.6.    Verdere verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens op geen enkele wijze die in strijd is met de doeleinden zoals uiteengezet in paragraaf 2. Neem gerust contact met ons op (zie contactgegevens in paragraaf 12 indien u meer informatie wenst over de analyse die wij uitvoeren om te zien of het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met deze doeleinden.

3.    Rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens

3.1.   Wij zijn van mening dat de rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid als volgt is:
(a)   ons gebruik van persoonsgegevens is nodig om aan onze verplichtingen op grond van een contract met u te voldoen (bijvoorbeeld om een bestelling die u bij ons plaatst uit te voeren, om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van onze website om gebruik te maken van onze website en/of om te voldoen aan ons contract om diensten aan u te verlenen); of
(b)   ons gebruik van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor productveiligheid); of
(c)   wanneer gebruik van persoonsgegevens nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen (bijvoorbeeld om toegang tot en veiligheid van onze e-commerceplatform te waarborgen). Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
(i)       te verzekeren dat klanten en potentiële klanten bestellingen kunnen voltooien op onze website; en
(ii)      strategische partners en gekwalificeerde en erkende leveranciers benaderen, contacteren en selecteren.
Onze gerechtvaardigde belangen zijn tevens:
(i)        onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;
(ii)       marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
(iii)      goederen en aanverwante diensten te leveren aan onze klanten, betalingen te doen en te ontvangen en dienstverlening te leveren;
(iv)       bestellingen bij onze leveranciers te plaatsen, te volgen en de uitvoering ervan te waarborgen; en
(v)        interne administratieve doeleinden van de groep uitvoeren.
Als wij afgaan op onze gerechtvaardigde belangen (of die van anderen) voor het gebruik van persoonsgegevens, voeren wij een afwegingstoets uit teneinde te verzekeren dat onze gerechtvaardigde belangen (of die van anderen) niet zwaarden wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarbij de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd moet blijven.  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze afwegingstoets (zie contactgegevens in paragraaf 12).
3.2.   Wij kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens als u daar toestemming voor heeft gegeven (die u op elk moment nadat deze is gegeven kunt intrekken), inclusief als:
(a)   wij bijzondere gegevenscategorieën gebruiken (zoals gegevens over gezondheid en welzijn) die u aan ons verstrekt bij onderzoeken, enquêtes of bij het invullen van klanttevredenheidsonderzoeken;
(b)   wij persoonsgegevens gebruiken om te communiceren met derden aangaande uw bestelling; en
(c)  wij persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken.
3.3.    Als wij afgaan op uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u later van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen op hello@simbasleep.com en zullen wij dat gebruik beëindigen. Indien u uw toestemming echter intrekt, kan dit gevolgen hebben op onze mogelijkheid om goederen en aanverwante diensten aan u te leveren.

4.   Hoe wij persoonsgegevens delen en waarom

4.1.   Wij kunnen persoonsgegevens delen met elke onderneming die deel uitmaakt van onze groep waar ons gerechtvaardigde belang dit vereist voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het waarborgen van consistente en coherente levering van goederen een aanverwante diensten aan onze klanten, bedrijfsstrategie, naleving, controle en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging).   
4.2.   Wij delen persoonsgegevens met de volgende derden of categorieën derden:
(a)   Shopify, de platformleverancier van onze online winkel, waardoor u bestellingen kunt plaatsen en goederen en diensten op onze website kunt betalen. Shopify deelt ook persoonsgegevens met ons;
(b)   Riskify, onze leverancier voor e-commerce risicobeoordeling. Wij geven NAW-gegevens van onze klanten door aan Riskify voordat een bestelling wordt afgerond. Hierdoor wordt fraude geminimaliseerd;
(c)   Dienstverlening, technische ondersteuning en gegevensanalyseplatforms zoals Amazon Redshift, Looker en Genesis. Deze leveranciers delen ook persoonsgegevens met ons, ook wanneer u contact opneemt met Simba met vragen of klachten;
(d)   Klantenserviceproviders op het gebied van supportticketmanagement zoals Zendesk. De volgende leveranciers delen ook persoonsgegevens met ons;
(e)   Google en andere gegevensanalyse- en zoekmachineproviders die ons ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website;
(f)   Emarsys en andere serviceproviders die ons ondersteunen bij marketing, advertenties en promotionele activiteiten; en
(g)  overige dienstverleners en onderaannemers, met inbegrip van maar niet beperkt tot CRM platformproviders, betalingsverwerkers, verzekeraars, leveranciers voor entrepots, opslag en logistieke dienstverlening en leveranciers van clouddiensten.
4.3.   De derden met wie wij persoonsgegevens delen worden (wettelijk en contractueel) beperkt in hun vermogen om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan dienstverlening aan ons. Wij zullen er altijd voor zorgen dat de derden met wie wij persoonsgegevens delen onderworpen zijn aan privacy- en veiligheidsverplichtingen in overeenstemming met dit privacybeleid.
4.4.   Wij maken persoonsgegevens ook bekend aan derden:
(a)   als het in ons gerechtvaardigde belang is om dat te doen om onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;
(i)       als wij bedrijven of activa kopen of verkopen, kunnen wij persoonsgegevens bekend maken aan de verkoper of koper van die bedrijven of activa;
(ii)       als nagenoeg alle activa van Simba of van de aan ons verbonden bedrijven worden verworven door een derde, in welk geval persoonsgegevens die worden gehouden door Simba tot de overgedragen activa behoren;
(b)   als wij gedwongen zijn persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, een legitiem verzoek van een overheid of handhavingsfunctionarissen, en als dit vereist is om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of handhaving, dan wel ter voorkoming van illegale activiteiten.
(c)   om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om een illegale activiteit te voorkomen; of
(d)  om de rechten, eigendommen of veiligheid van Simba, onze medewerkers, onze klanten of andere personen te beschermen. Dit kan tevens het uitwisselen van persoonsgegevens met andere organisaties omvatten in het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.
4.5.   We kunnen ook geanonimiseerde, geaggregeerde rapportages en statistieken naar buiten brengen over gebruikers van onze website of onze goederen en diensten ten behoeve van interne rapportage of rapportage aan onze groep of andere derden, en voor onze marketing- en promotiedoeleinden. Deze geanonimiseerde, geaggregeerde rapporten of statistieken maken het niet mogelijk onze gebruikers persoonlijk te identificeren.
4.6.   Tenzij uitdrukkelijk hierboven in dit artikel vermeld, zullen wij persoonsgegevens nooit delen met, of verkopen of verhuren aan derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen en, indien nodig, uw toestemming verzoeken. Als u toestemming aan ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u verandert later van gedachten, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij dat gebruik beëindigen.

5.   Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

5.1.    Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.  De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken en/of van de mate waarin we aan de toepasselijke wetgeving moeten voldoen en onze wettelijke rechten moeten vestigen, uitoefenen of verdedigen.
5.2.   De onderstaande tabel bevat gegevens over hoe lang wij bepaalde persoonsgegevens bewaren:

Gegevenstype

Maximale bewaartermijn

Iedereen die onze website bezoekt (begint te bestellen en vervolgens het winkelwagentje verlaat): Gegevens die worden verzameld tijdens het afrekenproces op de website van Simba, indien de potentiële klant het afrekenproces niet voltooit. Zie paragraaf 2.1 voor meer informatie.

30 dagen

Klanten: Gegevens die worden verzameld tijdens het afrekenproces na het voltooien van een online bestelling op de website van Simba. Zie paragraaf 2.2 voor meer informatie.

10 jaar

Iedereen die contact met ons opneemt voor vragen: Gegevens die verstrekt zijn door klanten die vragen hebben gesteld aan Simba aangaande dienstverlening of technische ondersteuning. Zie paragraaf 2.3 voor meer informatie.

2 jaar

Gegevens slaapenquête: Gegevens die worden verzameld van klanten die deelnemen aan onderzoeken of enquêtes uitgegeven door Simba na een aankoop, die informatie kunnen bevatten aangaande gezondheid.

12 maanden

 

6.   Uw rechten

6.1.    U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail op hello@simbasleep.com. U heeft de volgende rechten:
(a)   Recht op inzage.  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u aanhouden, in te zien.  U kunt ons verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens; bevestiging of uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt; gegevens over hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt; en gegevens over welke maatregelen wij nemen indien wij uw persoonsgegevens verplaatsen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER").
(b)   Recht op aanpassing van persoonsgegevens.  U heeft het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn.
(c)   Recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.  U heeft in bepaalde specifieke omstandigheden het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die wij over u aanhouden.  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze specifieke omstandigheden (zie contactgegevens in paragraaf 12 ).
Wij zullen andere ontvangers van persoonsgegevens in kennis stellen van uw verzoek, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.  U kunt ons verzoeken de ontvangers bekend te maken (zie contactgegevens in paragraaf 12 ).
(d)   Recht op beperkt gebruik van persoonsgegevens: U heeft in bepaalde specifieke omstandigheden het recht om te verzoeken dat wij de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze specifieke omstandigheden (zie contactgegevens in paragraaf 12 ). 
Wij zullen andere ontvangers van persoonsgegevens in kennis stellen van uw verzoek, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.  U kunt ons verzoeken de ontvangers bekend te maken (zie contactgegevens in paragraaf 12 ).
(e)   Recht van verzet bij ongewenste reclame: U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing stopzetten.  Als u dit recht uitoefent, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde.
(f)   Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan andere dienstverleners. 
Dit recht is alleen van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming of bij uitvoering van een contract; en wanneer het gebruik van persoonsgegevens op automatische wijze wordt uitgevoerd.
(g)   Recht op bezwaar.  U heeft het recht ons te verzoeken rekening te houden met gegronde bezwaren die u heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, wanneer we deze persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang of dat van andere personen. 
6.2.   Wij nemen dergelijke verzoeken allemaal in overweging en antwoorden binnen een redelijke termijn (in elk geval binnen een maand vanaf ontvangst van uw verzoek, tenzij wij u op de hoogte stellen dat wij recht hebben op een langere termijn op basis van toepasselijk recht). Houd er echter rekening mee dat sommige persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden uitgezonderd kunnen worden van dergelijke verzoeken, bijvoorbeeld wanneer wij de informatie moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen. 
6.3.   Als er een uitzondering van toepassing is, melden wij u dat bij de beantwoording van uw verzoek.  Alvorens te reageren op een verzoek dat u indient, kunnen wij u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen. 

7.   Marketing

7.1.   Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het uitvoeren van marketingdoeleinden via e-mail, telefoon, SMS en post.
7.2.   Wij kunnen bepaald reclamemateriaal sturen (waaronder elektronisch reclamemateriaal aan bestaande klanten) als het in ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen vanuit het oogpunt van marketing en bedrijfsontwikkeling.
7.3.   We zullen echter altijd uw toestemming vragen voor direct-marketingmateriaal wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen en indien we voornemens zijn persoonsgegevens voor dergelijke markering aan derden bekend te maken. 
7.4.   Als u geen reclamemateriaal wilt ontvangen, kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen op hello@simbasleep.com.

8 .    Overdracht van persoonsgegeven

8.1.   Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, bewaard en/of geraadpleegd door medewerkers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor ons, andere leden van onze groep, of derden of leveranciers werken. Meer gegevens over de personen aan wie uw persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt vindt u in paragraaf 4.

8.2.    Als we uw persoonsgegevens verstrekken aan leden van onze groep of aan derden buiten de EER zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw persoonsgegevens adequaat beschermt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze maatregelen kunnen hetgeen toegestaan is in artikel 45 en 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming omvatten:

(a)    in het geval van in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten gaan wij met hen door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten aan of zorgen ervoor dat zij het EU-U.S. Privacy Shield hebben ondertekend (zie https://www.privacyshield.gov/welcome); of
(b)   in het geval van entiteiten gevestigd buiten de EER gaan wij met hen door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten aan.
  8.3.    Meer informatie over de stappen die wij nemen om in deze gevallen persoonsgegevens te beschermen is altijd op verzoek bij ons verkrijgbaar door contact met ons op te nemen via e-mail op hello@simbasleep.com.

  9.   Risico’s en hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  9.1.   Het voornaamste risico bij het verwerken van persoonsgegevens is verlies, diefstal of misbruik van deze gegevens.  Dit kan ertoe leiden dat persoonsgegevens in handen vallen van een ander die deze gegevens op frauduleuze wijze gebruikt of informatie openbaart die u niet wilt openbaren.
  9.2.   Voor deze redenen verbindt Simba zich ertoe persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik.  We nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van het gebruik van passende organisatorische en technische maatregelen. De organisatorische maatregelen omvatten controle op de fysieke toegang tot onze vestigingen, uitvoering van intern beleid, training van personeel en waarborging dat medewerkers en derden verplicht zijn zich te houden aan geheimhouding.  De technische maatregelen omvatten verplicht gebruik van wachtwoorden voor toegang tot onze systemen, en, indien mogelijk, gebruik van multifactor authenticatiesysteem, het gebruik van encryptie en anti-virussoftware en logische scheiding van gegevens.
  9.3.   Onze secure server software codeert gegevens, waardoor online transacties privé en beveiligd blijven. Simba maakt gebruik van een beveiligingsprotocol genaamd “SSL3”.
  9.4.    Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, kan het zijn dat deze persoonsgegevens over het internet worden verzonden.  Hoewel wij alle mogelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens die u aan ons verstrekt te beschermen, is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Derhalve erkent en aanvaardt u dat wij de veiligheid van de door u overgebrachte persoonsgegevens via onze website niet volledig kunnen garanderen en dat elke overdracht van informatie op eigen risico is. Na ontvangst van persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

  10.   Links naar andere websites

  Onze website kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door ons worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie en in het kader van dienstverlening en impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring van de activiteiten van dergelijke websites van derden of enige verbondenheid met de beheerders ervan. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij zelf verzamelen of ontvangen van bronnen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die door derden worden verzameld en bewaard. Websites van derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid. Deze dient u deze zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens naar deze websites stuurt. Wij onderschrijven of aanvaarden op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of algemene voorwaarden of beleidsregels van derden.

  11.    Wijziging van ons privacybeleid

  Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per post of e-mail aan u meegedeeld. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd.

  12.   Overige vragen en indien van klachten

  12.1.   Als u vragen of klachten hebt over het verzamelen, gebruiken of opslaan van persoonsgegevens, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met via hello@simbasleep.com. Wij zullen dergelijke klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen.
  12.2.   Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de gegevensbeschermingautoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt, of waar de beweerde inbreuk van de AVG is begaan.  Daarnaast kunt u een beroep doen op de lokale rechter als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

  De procedures die zijn beschreven in deze privacyverklaring zijn van toepassing vanaf 21/05/2018.

  Betaal met iDEAL, creditcard, PayPal of betaal in termijnen tegen 0% rente.